forexindicatorsthai.com

4 ขั้นตอนในการเข้าเทรด

Home  /  Uncategorized  /  4 ขั้นตอนในการเข้าเทรด

4 ขั้นตอนในการเข้าเทรด

ทุกอย่างมันกระบวนการดำเนินงานของมันอยู่ การเทรดก็เช่นเดียวกัน ในการเข้าเทรดต้องอาศัยกระบวนการ ลำดับขั้นตอนที่จัดการ ตั้งแต่เริ่มคือตั้งแต่เริ่มเข้าซื้อ และสุดท้ายคือขายออก โดยเราสามารถแยกกระบวนการต่างๆนี้ออกมาได้ 4 ขั้นตอน

 

shutterstock_412845163

 

  1. Set up การเทรด

ในโลกของการเทรดนั้นมีเป็นร้อยเป็นพัน Set up เราเพียงแค่เลือก Set up ในการเทรดที่เหมาะสมกับเรา ว่าเราชอบเล่นสั้น หรือเล่นยาว ชอบกลยุทธ์แบบ Trend follow หรือ Mean reversion เป็นต้นเมื่อเราได้ Set up ของเราแล้ว เราเพียงแค่รอให้ราคาเข้า Set up ของเรา แล้วค่อยพิจารณาเข้าไปเทรด หากราคาไม่ได้เข้าเงื่อนไข Set up เรา ก็ไม่ต้องเข้าไปเทรด

  1. จุด Trigger

   หลังเกิด Set up แล้ว ก็ตรงหาจุด Trigger ในการเข้าเทรด อาจใช้การตั้ง Order แบบ Limit price , Buy stop , หรือ Action ทันที เป็นต้น อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเทรดเดอร์จะใช้การเข้าแบบใด เพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่ใช้

  1. จุด Exit

หลังจากที่เข้าเทรดได้แล้ว ก็ต้องมีจุดที่ออก ให้กำหนดเงื่อนไขในการออกของเรา เราสามารถใช้เครื่องมือ Indicator ในการกำหนด หรือใช้ผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงในการตั้งเป้าหมาย หรือในแง่ของกำไรสามารถ Run trend โดยใช้จุด Trailing stop เป็นต้น และสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีจุด Stop loss เพื่อหยุดการขาดทุนหากไม้ที่เทรดนั้นพลาด

 

shutterstock_413442442

 

  1. การวางหน้าตัก

  ขนาดหรือ Size ในการเทรดแต่ละไม้ก็ควรคำนวณจากหน้าตักของเรา ให้เหมาะสมกับการเทรด ตัวอย่างที่เทรดเดอร์หลายคนใช้คือรับความเสี่ยงที่ 2% เป็นต้น

เมื่อเรามีลำดับขั้นตอน 4 อย่างนี้แล้ว ก็เพียงแค่ทำเป็นกระบวนการเป็นลำดับขั้นต้น

ไม่เทรดถ้าไม่เข้า Set up ที่ตั้งไว้ เราไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอ ใช้การตั้ง Alert เพื่อเตือนว่าราคาเข้า Set up ของเราแล้ว

เมื่อเข้า Set up แล้ว เราก็เข้าไปตั้ง Order กำหนด Position size ที่เหมาะสม

ถ้าราคา Match ให้ไปกำหนดจุด Stop loss และรอหาจังหวะออกเพื่อทำกำไร

ถ้าไม่ Match ก็ยกเลิกการเทรดนั้นไป

 

ทีมงาน : forexindicatorsthai.com


Comments are closed.